Избрано портфолио

Тест за ползваемостта на мобилно приложение

 • Клиент:

 • Брой изпълнени задачи: 19
 • Брой респонденти: 20
 • Брой предложения за подобрения: 27
 • Страници на доклада: 59
 • Тип: онлайн модериран тест с респонденти
Image
Logo

Сравнителен тест за ползваемост

между сайта на Банка ДСК и прототип на сайта на Сосиете Женерал Експресбанк

 • Клиент:

 • Брой изпълнени задачи: 25
 • Брой респонденти: 10
 • Брой предложения за подобрения: 42
 • Страници на доклада: 116
 • Тип: онлайн модериран тест с респонденти
Image

Тест за ползваемост

на десктоп версията на онлайн магазина на А1

 • Клиент:

 • Брой изпълнени задачи: 19
 • Брой респонденти: 15
 • Брой предложения за подобрения: 35
 • Страници на доклада: 79
 • Тип: онлайн модериран тест с респонденти
Image

Тест за ползваемост на приложението Природен 

 • Клиент:

 • Брой изпълнени задачи: 10
 • Брой респонденти: 14
 • Брой предложения за подобрения: 21
 • Страници на доклада: 60
 • Тип: онлайн модериран тест с респонденти
Image

Тест за ползваемост

на приложението на БНП Париба Лични Финанси

 • Клиент:

 • Брой изпълнени задачи: 12
 • Брой респонденти: 10
 • Брой предложения за подобрения: 19
 • Страници на доклада: 56
 • Тип: онлайн модериран тест с респонденти
Image

Тест за ползваемост

на сайта на  Българо-американска кредитна банка

 • Клиент:

 • Брой изпълнени задачи: 26
 • Брой респонденти: 10
 • Брой предложения за подобрения: 36
 • Страници на доклада: 73
 • Тип: онлайн модериран тест с респонденти
Image

Експертен анализ

на на някои екрани от потребителския интерфейс на ERP система nZoom

 • Клиент:

 • Брой предложения за подобрения: 26
 • Страници на доклада: 18
 • Тип: експертен анализ за ползваемост
Image

Примери

Logo

Избрана препоръка

на приложение на A1

Идентифициран проблем:

Потребителите не разбират какво трябва да въведат в полето "Номер на услуга"

Препоръки:

Добре е да се добави описание какво е номер на договор/услуга и защо го искаме. Добре е още тук да кажем че дори клиента да даде номер на 1 услуга, ще му бъдат добавени всички които са на негово име. Препоръчваме да се добави допълнителен инфо бутон който да отваря попъп в който да има screenshots. Добре е ако този номер има формат (определен брой символи) това да е указано, за да служи за ориентир за потребителя в това дали въвежда искания номер

Image
Logo

Избрана препоръка

сайт на Банка ДСК

Идентифициран проблем:

Потребителите търсят “кредитен калкулатор”, а не “заяви онлайн” на продуктовата страница когато се опитват да извършват калкулация

Препоръки:

Извадете калкулатора още в първия таб на продукта. Той е един от най-използваните инструменти . Ако прецените че искате да остане в отделен таб, прекръстете таба така че в името му да има “калкулатор”. Сложете на тази страница и видими линкове към необходимите документи за кандидатстване.

Image
Logo

Избрана препоръка

мобилна версия на сайт на БНП Париба Лични Финанси

Идентифициран проблем:

Потребителят пропуска да кликне на “Консолидация” и въвежда сумата в “Кредит за лични цели”

Препоръки:

Промяна на иконата за консолидация. Промяна на името на продукта на “Обединяване на кредити”. Възможно е също промяна на цялостния подход на потребителското пътуване, при което на този екран той да въвежда само сумата от която има нужда, а на следващ екран като част от “чат” пътеката да го питаме за какви нужди е кредита който иска да вземe. Там бихме могли да имаме кратко обяснение към всеки продукт, тъй като ще имаме достатъчно място на екрана.

Image
Logo

Избрана препоръка

мобилна версия на сайт на BAKB

Идентифициран проблем:

При използването на калкулатора за ипотечни кредити потребителят се затруднява при преобразуването между години (25 по условие) и месеци, които трябва да въведе в калкулатора

Препоръки:

Добре в калкулатора да се добави преобразувател на месеците в години които да се изписват около месеците. Така потребителят лесно ще вижда стойността на годините. Алтернатива на горното решение е добавянето на радио бутони чрез които потребителят да задава дали стойността в калкулатора да е в месеци или в години и това да сменя етикета след стойността за да е видимо за потребителя

Image
Logo

Избрана препоръка

на приложението на  “Природен”

Идентифициран проблем:

Потребителят приема полето “Търсене в този район” за търсачка и съответно не се сеща да опресни резултатите за своя район.

Препоръки:

Картата да се опреснява автоматично или алтернативно полето “Търсене в този район” да се прекръсти (напр. на Опресни резултатите)

Резултат:

В рамките на 3 дни от идентифициране на проблема е имплементирано автоматично опресняване на картата.

Image
Logo

Избрана препоръка

на приложението на  “Природен”

Идентифициран проблем:

След добавяне на участък, потребителят очаква той да се появи веднага, т.е. не прочита или не разбира съобщението, че отбелязаните обекти се одобряват от модератор.

Препоръки:

Чрез средствата на графиката да се подсили текстът “Вашият обект е в процес на обработка”. Да се добави текст, че обектът ще се появи на картата след одобрение

Резултат:

И двете препоръки са имплементирани в рамките на 2 седмици след препоръката. Проблемът спира да се наблюдава толкова често.

Image